Skaning laserowy coraz częściej zastępuje tradycyjne pomiary

Dzięki precyzji laserów można wykonać bardzo dokładne pomiary różnych obiektów oraz całych obszarów. To właśnie na ich potencjalne bazuje nowoczesny skaning laserowy, który coraz częściej wybierany jest zamiast tradycyjnych pomiarów. Za pomocą urządzenia laserowego można zmierzyć odległości w pokoju podczas prowadzenia prac remontowych. Można jednak wykorzystać go również do dokonania pomiarów na znacznie większych obszarach, na przykład całych brył budynków, konstrukcji, a nawet terenów. Nowoczesne skanowanie laserowe 3D jest bardzo dobrą alternatywą oraz uzupełnieniem tradycyjnych metod pomiarowych. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie bardzo precyzyjnych rzutów oraz modeli trójwymiarowych posiadających szerokie zastosowanie!

Jak działa skaning laserowy?

Metoda skanowania laserowego polega na zastosowaniu lasera, który podczas sekundy skanuje kilkaset tysięcy punktów znajdujących się w jego zasięgu. Osiąga przy tym precyzję co do milimetra. W trakcie skanowania pobiera się wtedy współrzędne w trzech osiach, czyli X, Y oraz Z. Na ich bazie przygotowuje się następnie „chmurę punktów”, która pozwala na odwzorowanie rzeczywistego wyglądu mierzonej przestrzeni. Pozyskane dane mogą być użyte do przygotowania bardzo dokładnych map przestrzeni, w tym map prezentujących różne poziomy gruntów, do rzutów oraz modeli 3D obiektów, między innymi budynków użytkowych, mieszkalnych, konstrukcji metalowych, przestrzeni przemysłowych, zabytków.

Kiedy najczęściej stosuje się skanowanie laserowe 3D?

Nowoczesny skaning laserowy posiada bardzo szerokie zastosowanie i jest on używany obecnie w wielu różnych dziedzinach, między innymi przez konstruktorów, architektów oraz specjalistów działających w innych branżach.

Najczęściej skanowanie laserowe 3D stosowane jest przy:

  • inwentaryzacjach obiektów, w tym przemysłowych, mieszkalnych, ale też stanowisk archeologicznych
  • przy planowaniu prac remontowych, modernizacyjnych, konserwatorskich, na przykład obiektów zabytkowych
  • przy pomiarach objętości obiektów, składowisk
  • do monitoringu odkształceń, przemieszczeń, postępów prac, na przykład w zakładach odkrywkowych

Ta metoda sprawdza się bardzo dobrze wtedy, gdy konieczne jest zebranie informacji dotyczących obiektów skomplikowanych, złożonych, ale również wtedy, gdy liczy się czas, ponieważ prowadzone tak pomiary są znacznie krótsze niż te wykonywane tradycyjnie. Oferty firmy świadczących skaning laserowy można sprawdzić obecnie również online – na ich stronach internetowych można dowiedzieć się więcej na temat tej nowoczesnej metody pomiarowej.